Qian Zheng
First name(s): Qian
Last name(s): Zheng

Publications of Qian Zheng
2010
Qian Zheng, Andrei Sharf, Andrea Tagliasacchi, Baoquan Chen, Hao Zhang, Alla Sheffer and Daniel Cohen-Or, Consensus Skeleton for Non-Rigid Space-Time Registration (2010), in: Computer Graphcis Forum (Special Issue of Eurographics), 29:2(635--644)