Yuanzhen Li
First name(s): Yuanzhen
Last name(s): Li

Publications of Yuanzhen Li
2007
Ruth Rosenholtz, Yuanzhen Li and Lisa Nakano, Measuring Visual Clutter (2007), in: Journal of Vision, 7:2(1-22)
[URL]