Stergios I. Roumeliotis
First name(s): Stergios I.
Last name(s): Roumeliotis